سوالات آزمون دکتری سال ۹۰

  ردیف عنوان تعداد سوالات فایل ۱ دروس تخصصی اقتصاد ۶۰ pdf ۲ زبان انگلیسی (عمومی) ۱۰۰ pdf ۳ کلید زبان انگلیسی ۱۰۰ pdf ۴ استعداد تحصیلی ۶۰ pdf ۵ کلید استعداد تحصیلی ۶۰...