توصیه هایی برای دانشجوی دکتری

 ۱-دوره دکتری دوره ای است که عمدتا بر عهده دانشجو است لذا نباید توقعی از دانشگاه داشت. در دوره دکتری اقتصاد خرد و اقتصاد کلان بیشتر مورد توجه است و نیز درسی  که در گرایش...