موضوع: اقتصادسنجی

مراحل تنظیم گزارش اقتصادسنجی

با موضوع: اقتصادسنجی

۱- مقدمه ۲- ران اولیه مدل و آزمون ریست رمزی – در صورت لزوم از داده ها لگاریتم بگیرید و از آن در مراحل بعدی استفاده کنید ۳- آزمون سکون داده ها  و هم انباشتگی در صورت لزوم تبدیل داده ها به ساکن  مجدد مدل RUN-4 ۵-بررسی آزمون خودهمبستگی و در صورت نیاز انجام اصلاحات […]

تخمین 2sls در spss

با موضوع: اقتصادسنجی

رگرسیون حداقل مربعات دو مرحله ای یک روش پیشرفته رگرسیونی برای پوشش مدل هایی است که خاصیت بازگشتی بودن را که مفروضه اصلی رگرسیون خطی عمومی است، را نقض می کنند. به ویژه مدل هایی که محقق باید همبستگی بین یک یا تعداد بیشتری از متغیر های پیش بین خود را با متغیر وابسته مدل […]

برای دانلود کلیک کنید. لیک نام کتاب: Applied Time Series Econometrics نام نویسندگان: Markus Kratzig و Helmut Lutkepohl تعداد صفحات: ۳۲۳ ناشر: Cambridge University Press سرفصل ها: ۱-مقدمه ۲-مدل های سری زمانی تک متغیره ۳-مدل های خود توضیح برداری(VAR) و مدل های تصحیح خطای برداری(VECM) ۴-مدل های خود رگرسیونی ساختاری(SVAR) و تابع عکس العمل آنی […]

درباره سایت

این سایت برای اساتید، فارغ التحصیلان، علاقمندان و دانشجویان اقتصاد تدارک دیده شده است تا در خصوص مطالب مورد علاقه مطالعه و تبادل نظر داشته باشند..


مطالب جدید

آمار سایت

  • 0
  • 75
  • 7,135
  • 188,101
  • 1,562,924
  • 4,147,971
تماس با ما