با سلام

برای ملاحظه فایلهای مربوط به PSTR میتوانید با کلیک روی لینکهای زیر فایلها را از فضای تلگرام دانلود کنید:

درس PSTR

Panel Threshold Regression in Stata

کدهای نرم افزار متلب برای تخمین مدل PSTR