با سلام

فیلم های زیر در  کانال تلگرام سایت قابل دسترس است و با کلیک کردن روی هریک لینک میشوید به آدرس مرتبط در کانال تلگرام:

فیلم آموزش مقدماتی استاتا همراه با داده ها

panel gmm in stata

Quantile Regression in Stata

آموزش استاتا ۱ (فرادرس)

آموزش استاتا ۲ (فرادرس)

آموزش استاتا ۳ (فرادرس)