با سلام

فایلها و فیلم های آموزشی زیر مربوط به استاتای ۱۵ است که از طریق لینک تلگرامی آنها را میتوانید دانلود کنید:

FMMs in Stata 15

Transparency in Stata 15 graphs

لاجیت و پروبیت ترتیبی در استاتا نسخه ۱۵

Mixed logit models in Stata 15

Mixed logit modelling

تخمین ناپارامتریک در استاتا ۱۵

Linearized DSGEs in Stata 15

DSGEs in Stata